معرفی دکتر معصومه سالاری

دکتر معصومه سالاری، متخصص داخلی، فوق تخصص روماتولوژی و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد می‌باشند.

اطلاعات بیشتر در مورد سوابق پژوهشی ایشان در سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد قابل مشاهده است.